7 สาเหตุขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลไม่ผ่าน

743 จำนวนผู้เข้าชม  | 

7 สาเหตุขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลไม่ผ่าน

     การขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลกับธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น หลายคนอาจจะเคยขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านการอนุมัติเนื่องจากการขอสินเชื่อประเภทนี้ก็เหมือนกับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ที่จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นฐานเงินเดือน ประวัติการใช้เงินซึ่งจะพิจารณาผ่านข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รวมไปถึงภาระหนี้สินในปัจจุบัน เพื่อให้ทางสถาบันการเงินมั่นใจได้ว่าผู้กู้จะสามารถผ่อนชำระได้ตรงเวลาและไม่ผิดนัดจนเกิดเป็นหนี้เสียได้ในอนาคต และบทความนี้จะมาแนะนำ 7 เหตุผลที่ขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลแล้วไม่ผ่านมีดังต่อไปนี้


1.      เงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์


     การขอสินเชื่อนั้นทางสถาบันการเงินจะพิจารณาจากรายได้ประจำของคุณว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยกลุ่มที่รายได้ประจำเดือนจะมีโอกาสถูกพิจารณาผ่านสินเชื่อมากกว่าคนที่มีรายได้ไม่ตายตัว แต่คนที่มีรายได้ประจำอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้หากคุณมีฐานเงินเดือนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ


2.      ไม่มีเงินเหลือเก็บในบัญชี


     รายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในบัญชีธนาคารของคุณคือตัวแปรสำคัญในการขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคล เนื่องจากทางธนาคารจะพิจารณาว่า คุณมีวิธีการใช้จ่ายเงินและมีเงินเหลือเก็บต่อเดือนเท่าไหร่ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของคุณในอนาคตแนะนำว่าควรมีเงินเหลือเก็บในบัญชีต่อเดือนอย่างน้อย 30%


3.      เตรียมเอกสารไม่พร้อม


     การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะให้คุณส่งเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการขอสินเชื่อ ซึ่งหลายคนพลาดจุดตรงนี้ที่ไม่ศึกษาขอมูลให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อ เนื่องจากการขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลนั้นจะไม่มีการค้ำประกันใด ๆ ทางผู้อนุมัติจะพิจารณาจากข้อมูลเอกสารที่คุณส่งให้ หากเตรียมข้อมูลไม่พร้อมหรือบางคนไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ทำให้ข้อมูลไม่ครบตามข้อกำหนดก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ผ่านการอนุมัติเนื่องจากขาดคุณสมบัติและยังสะท้อนให้เห็นว่าขาดความน่าเชื่อถือที่คุณจะรับผิดชอบในการชำระหนี้สินเชื่อที่คุณขอก็เป็นไปได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ให้ละเอียดและเตรียมให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ4.      ภาระหนี้สินที่ต้องการจ่ายต่อเดือนสูง


     ทางสถาบันการเงินจะมีการพิจารณาความสามารถในการผ่านจ่ายชำระสินเชื่อที่คุณขอ จากรายได้ของคุณและภาระหนี้สินที่มีอยู่ในระบบ โดยภาระหนี้สินรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายต่อเดือนต้องไม่สูงเกิน 70% แต่บางสถาบันการเงินอาจจะพิจารณาอยู่ที่ 40% ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือรายจ่ายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับหนี้สิน ตัวอย่างเช่น คุณมีเงินเดือน 30,000 บาท หากสถาบันการเงินกำหนดภาระหนี้สินต้องไม่เกิน 70% หมายความว่าคุณต้องมีภาระหนี้สินจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 21,000 บาท หากเกินการพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อมีโอกาสสูงที่จะไม่ผ่านเนื่องจากมีภาระหนี้สินเกินไปซึ่งเป็นแนวโน้มที่สูงที่คุณจะไม่สามารถผ่อนชำระเงินตามสัญญาที่ทางสถาบันกำหนดได้ ดังนั้นควรผ่อนชำระหนี้ให้หมดให้เหลือน้อยกว่า 50% เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในความสามารถผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดของคุณ


5.      มีประวัติชำระหนี้ไม่ดี


     การชำระหนี้ล่าช้าอาจจะเกิดขึ้นได้หากลูกหนี้ลืมจ่ายหนี้ ซึ่งส่วนมากทางสถาบันการเงินจะให้เวลา 3-7 วัน แต่ถ้าหากมีประวัติการชำระหนี้ล่าช้าเกิน 60 วันแต่ไม่ถึง 90 วันทางสถาบันการเงินถือว่ามีประวัติการชำระหนี้ที่ล่าช้า ถือว่าเป็นประวัติการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียในอนาคต ซึ่งจะทำให้มีโอกาสสูงที่จะไม่ผ่านการอนุมัติ ดังนั้นควรรักษาประวัติการชำระหนี้ให้ดีให้ชำระตรงต่อเวลาเพื่อที่คุณจะสามารถขอสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลได้ง่ายมากขึ้น


6.      มีประวัติติดเครดิตบูโร


     เครดิตบูโรเป็นข้อมูลการชำระหนี้ที่ทางสถาบันการเงินจะใช้ในการตรวจสอบสถานะชำระหนี้สินของผู้กู้ว่า มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงเวลาหรือไม่ หากมีการผิดนัดชำระเกิน 90 วันถือว่าคุณมีประวัติติดเครดิตบูโรซึ่งจะทำให้คุณไม่ผ่านการพิจารณาขอสินเชื่ออย่างแน่นอน และทางที่ดีที่สุดก็คือ คุณจะต้องรีบจัดการหนี้ที่ผิดนัดให้เรียบร้อย และต้องมีการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลาอย่างน้อย 36 งวดจึงจะทำให้การติดเครดิตบูโรของคุณหายไป ทำให้เครดิตของคุณกลับมามีความน่าเชื่อถือขออนุมัติสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลได้ง่ายมากขึ้น


7.      ไม่มีประวัติการกู้เงินผ่านระบบ


      หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่า คนที่ไม่มีประวัติการกู้เงินสินเชื่อมาก่อนเลยก็อาจจะไม่ผ่านการอนุมัติขอสินเชื่อก็เป็นไปได้ โดยมากจะเกิดกับคนที่ขอกู้วงเงินที่สูงเพราะว่าทางสถาบันการเงินไม่มีข้อมูลในการพิจารณาประวัติการผ่อนชำระมาก่อนนั่นเอง แต่ตัวที่จะช่วยได้ก็คือ Statement รายการเงินบัญชีธนาคารที่คุณใช้ยื่นกู้นั่นเอง หากคุณมีเงินในบัญชีเหลือเก็บทุกเดือน 30-50% ก็มีโอกาสสูงที่จะกู้ผ่าน

      และนี่คือ 7 สาเหตุหลักที่จะทำให้ผู้ขอสินเชื่อไม่ผ่านการอนุมัติ หากคุณมีประวัติการชำระหนี้ดี มีเงินเหลือเก็บทุกเดือนและไม่มีภาระหนี้สินมากเกินไปก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านการพิจารณาอย่างแน่นอน หากสนใจสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลที่อนุมัติไว ขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปมันนี่ฮับ ตัวช่วยเงินด่วนที่อยู่เคียงข้างคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @moneyhub ส่วนต่อไปจะมีบทความการเงินอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้