ลูกจ้างต้องรู้ไว้!! ประกันกลุ่ม คืออะไร ให้ความคุ้มครองด้านใดบ้าง

60 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลูกจ้างต้องรู้ไว้!! ประกันกลุ่ม คืออะไร ให้ความคุ้มครองด้านใดบ้าง

   เคยสังเกตกันหรือไม่ว่า รายละเอียดการเปิดรับสมัครพนักงานของบริษัทต่าง ๆ นั้น จะมีการแจ้งข้อมูลของสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับไปด้วย ซึ่งนั่นก็เป็น ประกันกลุ่ม ที่ลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับ เพราะการทำงานให้กับองค์ใดก็ตามและไม่ว่าจะเป็นอาชีพรูปแบบก็แล้วแต่ย่อมมีความเสี่ยงที่เกิดจากการปฎิบัติงานได้เสมอ การใส่ใจในสิทธิประโยชน์นี้ จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง และก็ควรทราบถึงรายละเอียดของข้อมูลนี้อย่างครบถ้วนอีกด้วย 


ประกันกลุ่ม คืออะไร 

   ประกันกลุ่ม หรือ (Group Insurance) เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำประกันชีวิต ที่มีการคุ้มครองแบบครอบคลุมกันเป็นหมู่คณะ ผู้ที่เหมาะกับกรมธรรม์รูปแบบนี้นั้น  จึงควรจะเป็นกลุ่มพนักงานในบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ โดยเงื่อนไขหลักของประกันประเภทนี้นั้น ผู้ว่าจ้างจะมีอำนาจถือกรรมธรรม์และผู้เอากรรมธรรม์ก็จะเป็นกลุ่มลูกจ้างนั่นเอง โดยอยู่ในเงื่อนไขและสิทธิทั้งหมดจะมีลักษณะเดียวกัน เพราะอยู่ภายใต้กรรมธรรม์ฉบับเดียวกัน 


ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของประกันกลุ่ม 

 1. สิทธิประโยชน์จากประกันกลุ่มที่นายจ้างจะได้รับ 
      1) นายจ้างเองสามารถเลือกแผนประกันภัยกลุ่มที่เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กรนั้น ๆ ได้ 
      2) มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ แต่พนักงานจะได้รับเงินคุ้มครองในวงเงินที่สูงและครอบคลุมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ครบถ้วน 
      3) นายจ้างสามารถนำกรรมธรรม์ประเภทนี้ไปเป็นข้อมูลที่ช่วยลดหย่อนภาษีประจำปีได้
      4) ลดภาระและเป็นหลักประกันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่บริษัทจะต้องมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบและชดเชยพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ ทุพลภาพ จนกระทั่งเสียชีวิต
 2. สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ 
      โดยเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันกลุ่มลูกจ้าง จะมีสิทธิ์ได้รับกรมธรรม์อย่างเต็มที่โดยครอบคลุมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
  ลูกจ้างจะได้รับสวัสดิการ เช่น
  1. ค่ารักษาพยาบาลที่เลือกโรงพยาบาลในการเข้ารักษาได้ตามความต้องการ โดยคุ้มครองทั้งในแบบผู้ป่วยใน (IPD ) และ ผู้ป่วยนอก ( OPD )
  2. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น แต่จะคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
  3. เงินชดเชยในกรณีเกิดอุบัติเหตุและต้องสูญเสียอวัยวัย ทุพพลภาคถาวร
  4. สิทธิประโยชน์ในการคลอดบุตร การลาพักฟื้นหลังคลอด 

 
ข้อดี - ข้อเสียของการทำประกันภัยกลุ่ม

 1. ข้อดีของประกันกลุ่ม 
  1. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล ทั้งในส่วนของนายจ้างเองรวมไปถึงลูกจ้างด้วยเช่นกัน
  2. ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ในด้านของการเป็นหน่วยงานหรือบริษัทที่มีคุณภาพ มีสวัดิการที่ดี และมีการใส่ใจคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังกัด 
  3. ช่วยให้ระบบอื่น ๆ ของบริษัทมีความมั่นคงตามไปด้วย 
  4. สามารถทำงานได้อย่างอุ่นใจยิ่งขึ้น เพราะหากได้รับบาดเจ็บในขณะปฎิบัติ ก็จะได้รับทั้งเงินชดเชยและเข้ารักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องใช้เงินส่วนตัว
  5. ช่วยให้ลูกจ้างมีความมั่นใจต่อองค์กรที่ทำงานอยู่มากยิ่งขึ้น ว่าจะได้รับการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน จากการสนับสนุนพนักงานผ่านสวัสดิการต่าง ๆ 
  6. ครอบครัวของทางลูกจ้างเอง ก็สามารถวางใจได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุ ในขั้นรุนแรงจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างต้องทุพพลภาพ หรือมีเหตุให้เสียชีวิต จะได้รับการคุ้มครองและได้รับเงินชดเชยอย่างแน่นอนจากทางบริษัท
 2. ข้อเสียของประกันกลุ่ม 
  1. ข้อเสียเปรียบจะตกอยู่ผู้เอาประกันที่มีลักษณะของสายอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นตามไปด้วย
  2. จำนวนของผู้เอาประกันเองก็ม๊ผลต่อการจ่ายเบี้ยประกันด้วย เพราะหากในกรรมธรรม์เด๊ยวกัน จำนวนผู้เอาประกันที่น้อยอัตราค่าเบี้ยประกันก็จะมีการคำนวณดอกเบี้ยที่แพงขึ้นด้วย


รูปแบบของประกันกลุ่มที่น่าสนใจ 

    สำหรับแผนประกันภัยที่น่าสนใจในประกันกลุ่ม คืออะไร นั้น อาจวิเคราะห์กันได้ด้วยเหตุผลที่ว่า ตัวนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเข้าถึงการคุ้มครองนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยรูปแบบของประกันกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น 

 1. ประกันชีวิตกลุ่ม เป็นประกันกลุ่มที่จะต้องมีผู้เอาประกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยจุดประสงค์จะเน้นในการคุ้มครองและชดเชยในกรณีมรณกรรม ความน่าสนใจคือ มีเบี้ยประกันที่ต่ำ แต่ได้รับเงินคุ้มครองที่สูง รวมทั้งค่าเบี้ยประกัน ก็ยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  
 2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นรูปแบบที่มีการคุ้มครองแบบทั่วถึงทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ คุ้มครองผู้เอาประกัน ด้วยสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพถาวร สูญเสียการมองเห็นหรือในด้านส่วนตา และจนกระทั่งการเสียชีวิต ที่จะได้รับเป็นค่าปลงศพ    
 3. ประกันสุขภาพกลุ่ม เงื่อนไขหลักในประกันกลุ่ม ที่มีผลในการคุ้มครองลูกจ้างนั้น จะเป็นสวัสดิการต่าง ๆ หลากหลายแบบ เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และอาการเจ็บป่วยทั่วๆ ไป รวมไปถึงประกันสุขภาพ ที่เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงานในสังกัด เช่น สามารถตรวจเช็กสุขภาพประจำปีได้ฟรี , เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น 

      

        

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้