แจกเคล็ดลับ เตรียมเอกสารยื่นสมัครสินเชื่อแบบผ่านชัวร์

2669 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แจกเคล็ดลับ เตรียมเอกสารยื่นสมัครสินเชื่อแบบผ่านชัวร์

     การยื่นกู้เงินสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นกู้สินเชื่อออนไลน์นั่นเอง เพื่อที่จะเป็นการแสดงรายได้ของผู้กู้ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้กู้ที่ใช้ในการพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระเงินกู้ได้กำหนดหรือไม่ พนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่หรือยังไม่เคยมีประวัติการยื่นกู้สินเชื่อต่าง ๆ มาก่อนอาจจะยังไม่ทราบว่าการยื่นกู้สินเชื่อออนไลน์ให้ผ่านการอนุมัติได้ง่าย ๆ นั้นขั้นตอนที่สำคัญก็คือ การส่งเอกสารแสดงรายได้ นั่นเอง บทความนี้เราจะแนะนำวิธีเตรียมเอกสารแสดงรายได้ที่จะให้คุณผ่านอนุมัติสินเชื่อได้ง่าย ๆ

     เอกสารแสดงรายได้ยื่นกู้สินเชื่อออนไลน์คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ สำหรับเอกสารแสดงรายได้ที่ใช้ประกอบการยื่นกู้สินเชื่อออนไลน์ เป็นเอกสารที่แสดงการมีรายได้ประจำของผู้กู้ว่าต่อเดือนแล้วมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ มียอดรวมรายได้ต่อเดือนถึงรายได้ขั้นต่ำที่ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเอกสารที่ใช้สำหรับแสดงรายได้ของพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยที่ทำงานของคุณ สลิปเงินเดือนที่ส่งให้พนักงานทุกเดือน รายการเดินบัญชีธนาคารหรือ statement เพื่อแสดงภาพรวมให้ทางผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ได้มองเห็นสถานะทางการเงินรายได้เดือนของคุณว่ามี รายได้ รายจ่าย และหนี้สินอะไรบ้างนั่นเอง

     ทำไมถึงต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นกู้สินเชื่อออนไลน์ ก่อนที่จะทำการยื่นกู้สินเชื่อนั่นแนะนำผู้กู้ว่าควรศึกษารายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการยื่นกู้สินเชื่อแต่ละประเภทให้ดี เพราะว่าแต่ละสถาบันการเงินอาจจะใช้เอกสารในการพิจารณารายได้ของคุณแตกต่างกันออกไปตามประเภทสินเชื่อ เอกสารแสดงรายได้นั้นจะช่วยบอกให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินทราบสถานะทางการเงินของคุณว่า มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการสินเชื่อว่า สามารถชำระหนี้คืนได้ตามสัญญา ดังนั้น การเตรียมเอกสารแสดงรายได้จึงมีความสำคัญอย่างมากในการยื่นกู้สินเชื่อต่าง ๆ

การเตรียมเอกสารแสดงรายได้ของพนักงานประจำ
สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้เข้าประจำทุกเดือนนั้นการเตรียมเอกสารค่อนข้างจะง่ายกว่าคนที่มีรายได้ไม่ประจำ เนื่องจากหน่วยงานการเงินของที่ทำงานจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ ในปัจจุบันส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้ทันที ได้แก่

1. สลิปเงินเดือน

เอกสารสลิปเงินเดือนนั้นเป็นตัวแสดงรายได้ของพนักงานประจำ โดยในเอกสารจะแสดงรายรับ รายการหักเงิน รายการเสียภาษี และยอดเงินคงเหลือที่คุณสามารถนำไปใช้จ่ายได้ หากสลิปเงินเดือนอยู่ในรูปแบบของเอกสารสามารถสแกนเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายได้

2. รายการเดินบัญชีธนาคารหรือ statement

แนะนำว่าควรเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินเดือนประจำเดือน เพื่อที่จะแสดงให้เห็นรายได้ประจำของผู้กู้นั่นเอง โดยผู้ให้กู้จะทำการขอเอกสารแสดงรายได้ในรูปแบบของ statement เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ก่อนการยื่นกู้ควรศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้เข้าใจก่อนเพื่อที่จะส่งเอกสารได้ถูกต้อง

3. หนังสือรับรองเงินเดือน

สำหรับพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสดหรือว่ามีอายุงานไม่ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่ทางผู้ให้กู้กำหนด ทางผู้ให้กู้จะขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าผู้กู้มีรายได้จริง โดยในเอกสารจะมีการระบุ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือนที่ได้รับ เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันว่าคุณได้ทำงานอยู่ที่นั่นจริง

4. บัตรประชาชน

ในการยื่นกู้นั้นจะต้องมีเอกสารแสดงตัวตนของผู้กู้ว่าเป็นประชาชนคนไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

5. แผนธุรกิจ (กรณียื่นเพื่อธุรกิจ)

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินสินเชื่อไปใช้ในการประกอบธุรกิจหรือใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น จะต้องมีแผนธุรกิจประกอบการกู้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องง่ายมาก เพราะว่าในแอปสินเชื่อออนไลน์จะมีแบบฟอร์มให้กรอกง่าย ๆ

เทคนิคการเตรียมเอกสารแสดงรายได้ให้ผ่านอนุมัติทันที
การยื่นกู้สินเชื่อทั่วไปหรือสินเชื่อออนไลน์ หากผู้กู้ทำการบ้านมาดีจะช่วยให้คุณมีโอกาสอนุมัติได้รวดเร็วและมีโอกาสสูงที่จะผ่านการอนุมัติ รวมไปถึงการเตรียมเอกสารแสดงรายได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ผู้กู้ต้องศึกษาเป็นอย่างดีก่อนที่จะการยื่นกู้ เราขอแนะนำเทคนิคในการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- เงินเดือนตรงตามเงื่อนไข เงินเดือนของคุณจะต้องผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด หากมีรายได้เสริมแนะนำว่าควรแสดงข้อมูลส่วนตรงนี้ให้ชัดเจนก็จะช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติ

- หนังสือรับรองเงินเดือน หากทางสถาบันการเงินไม่ขอแนะนำว่าควรเตรียมพร้อมเอาไว้หรือจะให้ดีส่งไปพร้อมเอกสารต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้กู้มีที่ทำงานแน่นอน มีรายได้ประจำอย่างชัดเจน

- รายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Statement ควรจะมีรายได้เข้ามาประจำทุกเดือน ถ้าจะให้ดีควรเห็นรายได้จากทุกช่องทางในบัญชีเดียว หากมีหลายบัญชีก็สามารถส่งบัญชีอื่นที่มีรายได้เข้ามาประจำทุกเดือน โดยทำการสแกนเป็นไฟล์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณา

เป็นอย่างไรกับเทคนิคการเตรียมเอกสารแสดงรายได้ที่จะช่วยให้คุณมนุษย์เงินเดือนยุค 4.0 สามารถกู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านได้ง่าย ๆ แบบไม่ต้องรอได้เงินมาใช้ทันใจตอบโจทย์ชีวิตได้รอบด้าน หากสนใจสินเชื่อเงินก้อนส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มันนี่ฮับแอปสินเชื่อออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @moneyhub  บทความต่อไปจะมีเรื่องราวความรู้ทางการเงินอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้